Stichting Liedvieringen Groningen introduceert hedendaagse liturgische liederen binnen kerkgemeenschappen.

Over ons

Welkom bij de Stichting Liedvieringen Groningen, opgericht in 2021 met als doel het introduceren van hedendaagse liturgische liederen binnen kerkgemeenschappen. We doen dat door middel van het organiseren van oecumenische liedvieringen waarin het lied centraal staat. En door het organiseren van activiteiten met als doel de rol van liturgische liederen in kerkdiensten en vieringen te promoten.

In 2015 zijn vele nieuwe liturgische liederen samengebracht in de bundel 'Zangen van Zoeken en Zien'. Mensen willen liturgie beleven en vieren in moderne aansprekende teksten. Teksten die woorden geven aan hun twijfels, hun verwarring, maar ook aan hun hoop en verwachtingen. Liederen die van vergezichten zingen, zangen die inspireren en oude verhalen nieuw maken. De bundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’ is bijbels geïnspireerd en legt verbinding met tal van thema’s van mens en samenleving. Deze liederen zingen wij in de Liedvieringen.

In onze liedvieringen staat gemeentezang centraal, ondersteund door een cantorij/projectkoor. Waarbij de rol van onze kerkmusicus Chris van Bruggen en liturgist Chris Fictoor van cruciaal belang is. 

We bieden ook ruimte voor instrumentale meditatieve muziek en nodigen tekstdichters en componisten uit om hun liederen en muziek toe te lichten.

Wij zijn onafhankelijk en niet verbonden aan een kerkgenootschap. De vieringen worden voorbereid door de aan de stichting verbonden cantor en de door de haar uitgenodigde voorganger.

Het jaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Tussen september en juni organiseren we maandelijks een liedviering, waarbij de seizoenen als uitgangspunt dienen. Deze vieringen zijn opgebouwd rond een specifiek thema dat verband houdt met de gekozen Schriftlezingen.

Na het overlijden van Huub Oosterhuis hebben we een speciale Huub Oosterhuisviering georganiseerd, waarin zijn liederen en wat deze voor deelnemers aan de vieringen betekenen centraal stonden. In oktober 2023, toen we herdachten dat Herman Verbeek tien jaar geleden gestorven is, zongen we zijn liederen en baden zijn gebeden.

 

De liedvieringen worden gehouden in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Vestdijklaan 2, 9721 VN Groningen.

De liedvieringen zijn ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl zoeken naar liedvieringen Groningen.