Een overzicht van de financiën van het afgelopen boekjaar 2022-2023 en een begroting voor het lopende boekjaar 2023-2024 worden hieronder weergegeven. De financiële reserve kan worden aangesproken in het geval de bijdragen van sympathisanten en mogelijke subsidiegevers achterblijven bij de geschatte opbrengsten uit de begroting.