Voor het verwezenlijken van onze doelstelling om maandelijks een liedviering te organiseren zijn we aangewezen op de collectes tijdens de vieringen en de financiële bijdragen van sympathisanten en mogelijke subsidiegevers.

Het geld dat we via deze bronnen bijeenkrijgen, wordt uitsluitend besteed aan de organisatie van onze doelstellingen, zoals het huren van  kerkgebouwen, het betalen van voorgangers en musici. Onze bestuursleden zijn onbezoldigd. 

Rekeningnummer:
NL 47 INGB 0006 2905 94 t.n.v. Stichting Liedvieringen Groningen

De stichting wordt door de belastingdienst als een ANBI  erkend, u kunt uw gift of donatie opgeven aan de belasting en zo in aanmerking komen voor belastingaftrek.