Neem contact op 


  Naam van de instelling
  Stichting Liedveringen Groningen

  RSIN nummer 
  862975529

  Contactgegevens stichting 

  Elsbeth Willemse
  Schoollaan 48
  9761 AB Eelde

  Email: WIHT@O2g2.nl
  Tel: 050 3092707

  Rekeningnummer
  NL 47 INGB 0006 2905 94
  t.n.v. Stichting Liedvieringen Groningen


  Samenstelling bestuur 

  voorzitter: L.J. Kuizenga-Jansen
  secretaris: E. A. Willemse
  penningmeester: J.N. Witteveen
  adviserend lid: Chr. van Bruggen, kerkmusicus, componist
  adviserend lid: Chr. Fictoor, componist, tekstdichter,