Eerstvolgende viering

In de zomermaanden juli en augustus zullen geen liedvieringen worden georganiseerd.

De viering van juni werd goed bezocht. Chris Fictoor hield een boeiende overweging rond het thema "Als het huis verdeeld is, houdt het geen stand." met als lezingen Psalm 92 en Marcus 2.

Ook had hij voor deze viering een nieuw lied geschreven en gecomponeerd getiteld "Het lied van de stem'. Een prachtig lied dat enthousiast werd meegezongen door de aanwezigen en het koor o.l.v. Jonne van Bruggen met begeleiding op het orgel van Chris van Bruggen

De viering is alsnog te beluisteren op kerkomroep.nl. Zoeken naar 'liedviering'.

 

De eerstvolgende liedviering is op zondag 8 september om 10 uur in de prachtige kerk van het Apostolische Genootschap, hoek Simon Vestdijklaan/van Ketwich Verschuurlaan in Groningen.

Voorganger is dan componist en liturgist Chris Fictoor.

Van harte welkom.

Als er belangstellenden zijn voor het zingen in het projectkoor is aanmelding via het mailadres chrvbruggen@hetnet.nl voldoende.

Het koor oefent voor iedere viering 1 x op de donderdagavond voor de viering in het Trefpunt in Glimmen.

 

Voorgangers tweede helft 2024

9 juni Chris Fictoor
8 september Chris Fictoor
13 oktober     Job de Bruyn

10 november Theo Menting

8 december   Chris Fictoor